Po tři dny a tři noci neopustil mistr Javy svou kóji. Čtvrtý den za ním poslali mniši novice.

Novic našel mistra u tabule, jak přemýšlí nad jediným diagramem toku dat. Novic rozpoznal, že se jedná o nevýznamnou část ohromného systému, který mniši spravovali. Nesměle se proto otázal, na čem mistr pracuje.

Mistr odpověděl: „Někde je tu chyba a přemýšlím, jak ji nejlépe opravit.“

Novic řekl: „Často nám kážete o tom, jak důležité je stanovit si správně priority. Jak je tedy možné, že zde ztrácíte čas nad nečím tak malým a bezvýznamným?“

Bez jediného slova mistr pozvedl hůl a udeřil novice do nohy tak silně, že mu zlomil malíček. Novic zakřičel bolestí a zaskočeně se vypotácel z kóje. V ten moment byl novic osvícen.

Překlad The Small Stuff ze sbírky The Codeless Code: Fables and Kōans for the Software Engineer od mistra Qi.
Publikováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora–Neužívejte komerčně 3.0 Unported.